ثبت شرکت و دفتر نمایندگی در روسیه

There are no translations available.

ثبت شرکت و دفتر نمایندگی در روسیه

office

آماده سازی مدارک جهت ثبت شرکت کاملا روسی فقط در 48 ساعت.

ثبت شرکت کاملا روسی و دریافت کد اقتصادی و مالیتی فقط در 7 روز.

افتتاح حساب حقوقی در میر بیزنس بانک فقط در 3 روز.

افتتاح حساب حقوقی در بانک روسی فقط در 1 هفته.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب در "میر بیزنس بانک" مسکو را دانلود نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب در بانک روسی در مسکو را دانلود نمایید.