گندم

گندم

wheat

صادرات گندم روسیه، قزاقستان و اوکراین. 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات گندم از روسیه با آقای داود اسدی تماس حاصل نمائید.