جو

جو

barley

صادرات جو روسیه، قزاقستان و اوکراین. 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات جو از روسیه با آقای داود اسدی تماس حاصل نمائید.